III. Przyjaciele Misia Uszatka

W środę 7.11. dzieci 4-letnie z oddziału IV zaprosiły na zajęcia swoich rodziców. Tematem zajęć była wycieczka do Poznania. Dzieci opisywały godło Polski, herb Gniezna i wskazywały różnice. Składały herb Gniezna pocięty na części w jedną całość i porównywały z herbem na tablicy. Słuchały legendy o powstaniu Poznania i wypowiadały się na jej temat. Brały udział w zabawach ruchowych z wykorzystaniem rekwizytów. Na koniec zajęć dzieci wykonywały pracę plastyczną. Kolorowały i składały w formę przestrzenną Poznański Ratusz. W wykonaniu pracy plastycznej dzieciom pomagali obecni na zajęciach rodzice. Zaproszonym gościom zajęcia bardzo się podobały i chętnie dzielili się swoimi wrażeniami.

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18

Nasze grupy