Przedszkole zostało oddane do użytku we wrześniu 1967 r. Było to pierwsze przedszkole na terenie miasta, które zostało zaprojektowane i wybudowane jako nowoczesna placówka przedszkolna. W tamtych latach było ono traktowane jako przedszkole wzorcowe i w związku z tym odwiedzane przez liczne wycieczki nauczycieli i studentów z Polski jak i z zagranicy. Oficjalne, uroczyste otwarcie przedszkola odbyło się na początku listopada 1967 r. Ze względu na tradycje historyczne Gniezna, otrzymało ono nazwę „Mali Polanie”. W latach siedemdziesiątych w bezpośrednim sąsiedztwie przedszkola wybudowano żłobek, który funkcjonował do roku 1996, a następnie ze względu na dużą rozbudowę Osiedla Tysiąclecia, przystosowany został do potrzeb przedszkola i włączono go jako integralną część istniejącego obok Przedszkola nr 8.

Pierwszą kierowniczką przedszkola była pani Irena Wieczorek, która swą funkcję pełniła do roku 1986. W latach 1986 - 2002 r. dyrektorem była pani Barbara Dolatkowska, a od 2002 roku dyrektorem przedszkola jest pani Małgorzata Walendowska-Zamiar.

Budynki naszego przedszkola są budynkami wolnostojącymi, położonymi w sąsiedztwie parku, otoczone dużym, pełnym zieleni ogrodem. Jest on bardzo dobrze wyposażony w urządzenia do zabaw dla dzieci. W naszym przedszkolu jest 10 przestronnych, estetycznych i funkcjonalnych sal z zapleczem sanitarnym. Sale zajęć są bogato wyposażone w zabawki i środki dydaktyczne spełniające wymogi edukacyjne i wymogi bezpieczeństwa. W budynku głównym przedszkole posiada 5 sal zajęć, zmodernizowane, wyposażone w nowoczesny sprzęt zaplecze do przygotowywania posiłków, gabinet dyrektora, zaplecze ze sprzętem sportowym oraz bibliotekę przedszkolną. W drugim budynku mieści się również 5 sal, gabinet metodyczny, gabinet do indywidualnej pracy terapeutycznej, biuro księgowej, zaplecze ze sprzętem sportowym oraz pralnia i suszarnia.