Święto to zostało ustanowione przez Sejm, by podkreślić wagę edukacji przedszkolnej w rozwoju i edukacji dzieci. Maluszki obchodziły je w tym roku po raz pierwszy. Nasze panie życzyły Wesołym Skrzatom dużo uśmiechu, zdrowia, powodów do radości i wręczyła każdemu dziecku przygotowane przez rodziców prezenty.

Już od kilku tygodni wspólnie bawimy się i uczymy. Poprzez uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych zdobywamy potrzebną wiedzę oraz poznajemy zasady funkcjonowania w grupie przedszkolnej. Bierzemy udział w wielu ciekawych zajęciach: plastycznych, muzyczno-rytmicznych, logopedycznych oraz poznajemy nowe słówka z języka angielskiego. Kilka dni temu obejrzeliśmy najprawdziwszy teatrzyk o zaczarowanym fortepianie. W ostatnim tygodniu odwiedziła nas Pani Ewa z biblioteki, która bardzo ciekawie opowiadała o książkach i zachęcała nas do czytania.

Po wakacjach sale przedszkola wypełniły się gwarem rozmów i śmiechem dzieci. Wesołe Skrzaty z grupy I po raz pierwszy przekroczyły próg naszej placówki. Jedne uczyniły ten krok odważnie, inne z wielką dozą nieśmiałości. Jednak wszystkie bariery szybko zostały pokonane dzięki miłej atmosferze i życzliwości pracowników.

Kolorowe zabawki i kąciki tematyczne pozwalały dzieciom oddać się zabawie i tęsknota za mamą już tak nie dokuczała. Wspaniałe pląsy przy muzyce wciągały niemal wszystkich do tańca. Po każdym dniu pełnym nowych wrażeń, dzieci przytulone do swych poduszek i maskotek smacznie zasypiały.