Nasze przedszkole współpracuje z :

 • Polskim Klubem Ekologicznym – Koło w Gnieźnie - promocja zdrowego i ekologicznego stylu  życia, dbanie o środowisko naturalne,
 • Nadleśnictwem Czerniejewo -Ścieżka przyrodniczo – edukacyjna w Jeziercach – spotkanie z leśniczym, przybliżenie wiadomości na temat  życia mieszkańców lasu,
 • Nadleśnictwem Gniezno - Leśnym Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej – spotkania z leśniczym, aktywne uczestniczenie w akcji „Pomagamy zwierzętom przetrwać zimę”,
 • Ze Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w Gnieźnie  - zbiórka  karmy i kocy,
 • Z Biblioteką Publiczną Miasta Gniezna - Filią nr 2 przy ul. Staszica  w zakresie rozwijania zainteresowań czytelniczych dzieci,
 • Z Policją i Strażą Pożarną w zakresie rozwijania zachowań gwarantujących bezpieczne funkcjonowanie w środowisku ,
 • Z przedszkolami na terenie Gniezna – aktywny udział w konkursach, przeglądach organizowanych przez inne placówki,
 • Z przedszkolami na terenie kraju wymieniając w formie korespondencyjnej informacje na temat rodzinnych miast oraz regionów - udział w ogólnopolskiej akcji "Przedszkolaki listy piszą",
 • Ze Szkołą Podstawową nr  6 i  Szkołą Podstawową nr 9 -  ułatwienie startu szkolnego dzieci,
 • Z PCK w zakresie realizacji programu, którego celem jest wykształcenie nawyków dbałości o bezpieczeństwo i higienę  „Super Wiewiórka – przyjaciółka Oli i Kuby”,
 • Okazjonalnie z przedstawicielami różnych zawodów w zakresie przybliżenia dzieciom wiadomości na temat ich pracy (listonosz, krawiec, szewc, fryzjer, sprzedawca itp.)

Dla pełnej realizacji przyjętej koncepcji pracy niezbędna jest  także szeroka współpraca z rodzicami. Współpraca ta polega na ujednoliceniu oddziaływań wychowawczych domu rodzinnego oraz przedszkola, a także szerokiej pomocy rodziców w realizacji wszystkich statutowych zadań. Ważnym elementem tej współpracy są wspólnie organizowane imprezy okolicznościowe, uroczystości o charakterze rodzinnym, festyny oraz wycieczki.