Dnia 14 kwietnia o godzinie 14.00 będą wywieszone listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

do Przedszkola nr 8 w Gnieźnie                

w ramach rekrutacji na rok szkolny 2023/2024.

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych są zobowiązani do złożenia pisemnego potwierdzenia woli uczęszczania do przedszkola.

 

Przyjmowanie potwierdzeń woli zapisu można złożyć

bezpośrednio poprzez elektroniczny system naboru

od 14 kwietnia od godz. 14.00 do 28 kwietnia 2023r. do godz. 15.00                           

lub w biurze dyrektora w dniach:

od 14 kwietnia do 28 kwietnia 2023r.

piątek 14.04. w godz. od 14.00 do 15.00

poniedziałek, czwartek, piątek w godz. od 8.30 do 13.00

wtorek od 8.30 do 12.00 i od 15.00 do 16.00

środa 8.30 do 12.00

piątek 28 kwietnia 2023r. od 8.30 do 15.00.

 Brak potwierdzenia we wskazanym terminie jest równoznaczne                        

z rezygnacją miejsca w Przedszkolu nr 8

 

Lista dzieci przyjętych będzie wywieszona w dniu 05 maja 2023r. o godz. 14.00

 

Potwierdzenie woli uczęszczania do przedszkola