Przykładowe treści

Szanowni Rodzice!

W związku z ostatnimi, niepokojącymi wydarzeniami, które stanowiły zagrożenie dla bezpieczeństwa uczniów w szkołach informuję, że na stronie internetowej naszego przedszkola, w zakładce "Dla Rodziców", umieszczony jest System bezpieczeństwa, obowiązujący w Przedszkolu nr 8. Bardzo proszę wszystkich Rodziców o zapoznanie się z tym dokumentem. Do 31 sierpnia br. zostanie również opracowana procedura postępowania w sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych.

Informuję również, że w obu budynkach umieszczone zostaną anonimowe skrzynki na sygnały dotyczące bezpieczeństwa dzieci. Ponadto przekazuję kontakt do instytucji, do których można zgłosić się w celu wsparcia w sytuacjach z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wychowania:

Poradnia Psychologiczno - Pedagogicza 614246640

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 614262582

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 614240754

Małgorzata Walendowska-Zamiar

Dyrektor przedszkola

Nasze grupy