Przykładowe treści

Szanowni Rodzice

Prosimy Rodziców o pobranie druku deklaracji pobytu i wyżywienia dziecka  w przedszkolu (w dwóch egzemplarzach) na rok szkolny 2019/2020 u nauczycielek poszczególnych oddziałów, wypełnienie ich i zwrot jednego egzemplarza, podpisanego przez oboje rodziców, do 14 czerwca br.

Drugi wypełniony i podpisany egzemplarz deklaracji zatrzymują rodzice.

Deklaracje dla dzieci nowo przyjętych będą dostępne do pobrania w dniu 05. czerwca w czasie dnia otwartego, również u nauczycielek poszczególnych oddziałów.

Zwrot deklaracji w biurze dyrektora do 30 czerwca.

Rodzice, którzy nie będą obecni na dniu otwartym, będą mogli pobrać i złożyć deklaracje

 

w biurze dyrektora do dnia 30 czerwca.

Nasze grupy