Przykładowe treści

Szanowni Rodzice!

Serdecznie dziękujemy Państwu za zrozumienie i słowa wsparcia w trudnym dla nas okresie strajku, a także zapewnienie dzieciom opieki.

Jednocześnie informuję, że z dniem 29 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) zostaną wznowione zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w poszczególnych oddziałach, zgodnie z planem pracy przedszkola.

Z wyrazami szacunku

Małgorzata Walendowska – Zamiar

Dyrektor Przedszkola nr 8

Nasze grupy