Przykładowe treści

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania do jednostki w terminie do 26.04.2019 r. godz. 15:00.

Brak potwierdzenia  we wskazanym terminie jest  równoznaczny z rezygnacją z miejsca w jednostce.

Potwierdzenia woli przyjmowane będą w gabinecie dyrektora  w następujących terminach:

18.04.  14:00 do 15:00

19.04.  8:00 do 14:00

23–26.04.  8:00 do 15:00

Nasze grupy