Przykładowe treści
We wrześniu nasze przedszkolaki miały okazję gościć strażaka z Państwowej Straży Pożarnej - pana Dawida Bąkowskiego. Podczas spotkania dzieci dowiedziały się wielu ciekawostek związanych z pracą zawodową strażaków, zachowaniem bezpieczeństwa w razie zagrożenia. Przedszkolaki wykazały ogromne zainteresowanie spotkaniem, podczas którego nabyły cenną wiedzę dotyczącą właściwego zachowania podczas pożaru. Dzięki takim spotkaniom dzieci wiedzą, jak dbać o bezpieczeństwo swoje i innych,  zaznajamiają się z sytuacjami, w których należy korzystać z numerów alarmowych.
 

 

 • jpg.001
 • jpg.002
 • jpg.003
 • jpg.004
 • jpg.005
 • jpg.006
 • jpg.007
 • jpg.008
 • jpg.009
 • jpg.010
 • jpg.011
 • jpg.012
 • jpg.013
 • jpg.014
 • jpg.015
 • jpg.016
 • jpg.017
 • jpg.018
 • jpg.019
 • jpg.020
 • jpg.021
 • jpg.022
 • jpg.023

Nasze grupy