Przykładowe treści
W przedszkolu naszym systematycznie rozwijamy u dzieci różne rodzaje inteligencji poprzez poznawanie przyrody wszystkimi zmysłami, poprzez wzbogacanie wiedzy i słownictwa w zakresie tematyki przyrodniczej a także poprzez bezpośrednie poznawanie poszczególnych ekosystemów w czasie zmieniających się pór roku. Inteligencje wielorakie rozwijamy prowadząc zabawy badawcze i sensoryczne oraz eksperymenty; zbierając i gromadząc naturalne okazy przyrody; organizując kąciki przyrody i różne konkursy; tworząc albumy, zielniki, mini-ogródki. Przykładem bezpośredniego i sensorycznego poznawania przyrody jest między innymi zorganizowana w ogrodzie przedszkolnym ścieżka przyrodniczo – edukacyjno – zmysłowa. Do utworzenia tej ścieżki wykorzystano materiał przyrodniczy: piasek, drobne kamienie, kasztany, żołędzie, szyszki, liście, korę. Materiał ten jest inspiracją do licznych prac plastyczno - technicznych oraz zabaw sensorycznych. 

  • 20181005_084559
  • 20181005_084611
  • 20181005_084627

Nasze grupy