Maj to miesiąc corocznych, artystycznych występów dzieci w zakresie „popisów” i umiejętności recytowania bardzo trudnych wierszy pod względem artykulacyjnym. 16 maja 2018r. w Przedszkolu Nr 9 „Leśne Ludki” w Gnieźnie odbył się międzyprzedszkolny konkurs logopedyczno – recytatorski pod hasłem „Niełatwe wierszyki, co łamią języki”. Kolejny raz skorzystaliśmy z zaproszenia. Naszą placówkę reprezentowało dwoje dzieci sześcioletnich: Staś Nitka i Franek Prusak. Wcześniej Staś i Franek uczestniczyli w zajęciach z zakresu terapii logopedycznej prowadzonej przez Marię Ruminiecką. Umiejętność prawidłowej artykulacji wszystkich głosek w wymowie chłopcy nabyli nie tylko w sytuacjach kontrolowanych, ale także w mowie spontanicznej. Podczas konkursu dzieci nasze prezentowały swoje umiejętności i efekty terapii logopedycznej poprzez recytację skomplikowanych artykulacyjnie i długich wierszy: Staś Nitka: „Żaba rzekotka” Małgorzaty Strzałkowskiej, a Franek Prusak: „Małpa dżerlada” Małgorzaty Strzałkowskiej. W konkursie udział wzięło osiemnaścioro dzieci z różnych przedszkoli gnieźnieńskich. Atmosfera w trakcie konkursu sprzyjała odważnym występom naszych chłopców przed publicznością. Jury konkursu przy ocenie prezentacji wierszy brało pod uwagę: poprawność artykulacyjną wiersza, pamięciowe opanowanie tekstu oraz interpretację i ogólny wyraz artystyczny występu. Tym wszystkim zadaniom nasze dzieci podołały i otrzymały moc braw od innych dzieci, dorosłych i członków jury. Można było zauważyć, że chłopcy były bardzo dumni ze swego występu; mieli poczucie własnej wartości i zadowolenia. My, dorośli, jesteśmy także bardzo dumni z występu Stasia i Franka – GRATULUJEMY chłopcom pięknego występu aktorskiego. Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie logopedyczno – recytatorskim zostały jednakowo nagrodzone dyplomami i upominkami.