19 maja w Przedszkolu Nr 8 w Gnieźnie odbył się konkurs wiedzy „Moje miasto– Gniezno". Jego celem było rozbudzenie i rozwijanie zainteresowania dzieci swoim miastem, wykazanie się znajomością symboli lokalnych i narodowych oraz elementarną wiedzą o Gnieźnie.

Do udziału w konkursie przystąpiło dziewięcioro zawodników z najstarszych grup wiekowych przedszkola. Dzieci zaprezentowały swoje wiadomości odpowiadając na wylosowane wcześniej pytania. Wzięły też udział w wielu ciekawych zabawach i konkurencjach. Rywalizacja była bardzo wyrównana. Dzieci wykazały się dużą wiedzą na temat swojego miasta.

Dyrektor Przedszkola, pani Małgorzata Walendowska- Zamiar, która przyglądała się zmaganiom uczestników ogłosiła remis i pogratulowała wiedzy podczas konkurencji. Doceniając umiejętności a także zręczność naszych milusińskich, uhonorowała wszystkich upominkami i dyplomami.

 Widownia również aktywnie uczestniczyła w imprezie bawiąc się przy znanych piosenkach i dopingując swoich kolegów i koleżankę.

 Konkurs zorganizowały i przeprowadziły nauczycielki z Przedszkola Nr 8 „Mali Polanie" w Gnieźnie w składzie: Halina Fischer, Justyna Rabiej, Joanna Sagan i Magdalena Splis.

Ze względu na pandemię nie mogliśmy zaprosić do udziału w konkursie wiedzy dzieci z innych przedszkoli. Zachęcamy, więc Ich do udziału w miedzyprzedszkolnym konkursie plastycznym pt. „Gniezno- skarby mojego regionu". Regulamin został przesłany do wszystkich placówek przedszkolnych na terenie miasta Gniezna.