Uwaga Rodzice!
 
W miesiącach: maj i czerwiec 2021r. w ogrodzie przedszkolnym przy budynku II Przedszkola nr 8 odbywać się będą zajęcia rekreacyjno - sportowe    dla dzieci w wieku od 3 do ukończenia 10 lat w ramach realizacji projektu
"Ogólnodostępne strefy rekreacji dziecięcej na terenie Miasta Gniezna".

 

Zajęcia będą odbywały się w każdy wtorek, środę i czwartek w godz. 16:00 do 18:00. Warunkiem uczestniczenia dzieci w zajęciach jest uprzednio wyrażona pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych. Zajęcia poprowadzi nauczyciel przedszkola. Chętni rodzice mogą zgłaszać udział dzieci bezpośrednio w wyznaczone dni u nauczyciela prowadzącego w/w zajęcia. Ilość miejsc ograniczona.