Szanowni Rodzice!

Decyzją Ministra Edukacji i Nauki od dnia 29.03.2021r. do 11.04.2021r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie publicznych i niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego. W związku z powyższym Przedszkole nr 8 będzie funkcjonowało w sposób ograniczony. Zawieszone zajęcia będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. prawo oświatowe. Ponadto przedszkole organizuje zajęcia dla dzieci - na pisemny wniosek rodziców, którzy spełniają kryteria określone w § 2 ust. 4 rozporządzenia MEiN z dnia 26.03.2021r. (Dz.U. z 2021 poz.561).

Poniżej zamieszczamy wzór wniosku do Dyrektora Przedszkola nr 8 w Gnieźnie.

 wniosek