Szanowni Rodzice!

Dyrektor Przedszkola nr 8 w uzgodnieniu z Państwową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Gnieźnie informuje, że dzieci z oddziału I i III w bud. I, które uczęszczały do przedszkola w dniach: od 15.03.2021r. do 17.03.2021r. są objęte kwarantanną maksymalnie do 27.03.2021r. do godz. 24.00. Dzieci, które były nieobecne w tych dniach i nie są objęte kwarantanną, mogą uczęszczać do przedszkola, jednak będą połączone z inną grupą. Dzieci przebywające na kwarantannie są objęte nauczaniem zdalnym – zgodnie z zarządzeniem zamieszczonym poniżej.

Rodzice dzieci objętych kwarantanną, zostali o niej poinformowani telefonicznie przez pracownika PSSE w Gnieźnie.

 Sala zajęć oddziału I i III, jak również przyległe pomieszczenia, zosta poddane w dniu 24.03.2021r. gruntownej dezynfekcji.

Z dniem 29.03.2021r. oddziały I i  III wznowią swoją pracę.

Z poważaniem

Małgorzata Walendowska-Zamiar

Dyrektor Przedszkola nr 8

w Gnieźnie

Zarządzenie