Szanowni Rodzice!

Dyrektor Przedszkola nr 8 w uzgodnieniu z Państwową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Gnieźnie informuje, że dzieci z oddziału III w bud. I, które uczęszczały do przedszkola w dniach: od 08.03.2021r. do 11.03.2021r. są objęte kwarantanną maksymalnie do 21.03.2021r. do godz. 24.00. Dzieci, które były nieobecne w tych dniach i nie są objęte kwarantanną, mogą uczęszczać do przedszkola, jednak będą połączone z inną grupą. Dzieci przebywające na kwarantannie są objęte nauczaniem zdalnym – zgodnie z zarządzeniem zamieszczonym poniżej.

Rodzice dzieci objętych kwarantanną, zostali o niej poinformowani telefonicznie przez pracownika PSSE w Gnieźnie.

Sala zajęć oddziału III, jak również przyległe pomieszczenia, zostały poddane w dniu 17.03.2021r. gruntownej dezynfekcji.

Z dniem 22.03.2021r. oddział III wznowi swoją pracę.

Z poważaniem

Małgorzata Walendowska-Zamiar

Dyrektor Przedszkola nr 8

w Gnieźnie

Zarządzenie dyrektora