Szanowni Rodzice,

 

aby dziecko mogło uczęszczać  do przedszkola w nowym roku szkolnym rodzice są zobowiązani  do podpisania deklaracji na rok szkolny 2020/21. Deklarację podpisują wszyscy rodzice - dzieci kontynuujących  oraz rodzice dzieci nowych, rozpoczynających pobyt w przedszkolu we wrześniu.

Do deklaracji prosimy dołączyć wypełniony formularz: Upoważnienie do odbioru dziecka oraz Oświadczenie  o uczęszczaniu na zajęcia z religii (dotyczy dzieci z rocznika 2014 i 2015).

Formularze  można pobrać z naszej strony internetowej (poniżej), natomiast  w formie papierowej wystawione będą przed budynkiem głównym przedszkola.

 

Deklarację wraz z wypełnionymi  i podpisanymi przez obojga rodziców formularzami należy włożyć do koperty opatrzonej imieniem i nazwiskiem dziecka oraz wrzucić do skrzynki wystawionej przed budynkiem głównym przedszkola do dnia 03 lipca, godz. 13.00.  

 

Oświadczenie - religia

Upoważnienie do odbioru dziecka

Deklaracja pobytu dziecka w przedszkolu