Przykładowe treści

Szanowni Rodzice!

Z dniem 20 maja 2020 r. Przedszkole nr 8 wznowi swoją działalność dla dzieci, których rodzice wyrażą wolę uczęszczania jego dziecka do przedszkola. Proszę o zapoznanie się z komunikatem oraz procedurami zamieszczonymi poniżej niniejszego ogłoszenia. Jednocześnie informuję, że każdy rodzic, którego dziecko po raz pierwszy przyjdzie do przedszkola z dniem 20.05.2020r. i później, obowiązkowo musi dostarczyć wypełnione oświadczenie. Bez oświadczenia dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola. Druk oświadczenia można wydrukować z pliku zamieszczonego poniżej niniejszego ogłoszenia lub w wersji papierowej pobrać ze skrzynki umieszczonej przed drzwiami wejściowymi do budynku głównego. Wypełnione oświadczenie, umieszczone w zaklejonej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem dziecka, należy przekazać pracownikowi przedszkola, który będzie odbierał dziecko od rodzica. Pracownik przekaże kopertę wraz z oświadczeniem nauczycielowi.

Informuję również, że w związku z określonym reżimem sanitarnym będzie czynnych pięć oddziałów przedszkolnych, maksymalnie po 12 dzieci, a grupy będą łączone.  

 Z poważaniem

Małgorzata Walendowska-Zamiar

Dyrektor

Komunikat dla rodziców

Zarządzenie

Oświadczenie rodziców

Procedura higienicznych i bezpiecznych warunków pracy

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19

Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka

Nasze grupy