Przykładowe treści

Szanowni Rodzice!

Dyrektor Przedszkola nr 8 informuje, że w dniach od 6 maja 2020r. do dnia 24 maja 2020 r. zawiesza się prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Przedszkola nr 8 w Gnieźnie. W okresie czasowego zawieszenia zajęć zadania przedszkola są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Zarządzenie nr 7

Nasze grupy