Przykładowe treści

 Szanowni Rodzice

Decyzją Pana Prezydenta Tomasza Budasza przedszkola w Gnieźnie od 6 maja nie zostaną uruchomione.

Poniżej zamieszczamy treść komunikatu.

O wszelkich zmianach będziemy informować Państwa na naszej stronie.

 

 

"W związku z informacjami przekazanymi przez premiera Mateusza Morawieckiego na konferencji prasowej, dotyczącej m.in. otwarcia żłobków i przedszkoli informuję, że podjąłem decyzję o nieotwieraniu wyżej wymienionych placówek 6 maja. Powodem tej decyzji jest przerzucenie całkowitej odpowiedzialności za jej ewentualne, negatywne konsekwencje na samorządy przy jednoczesnym braku jakichkolwiek regulacji prawnych ze strony rządowej, ogólnikowe wytyczne niedające konkretnych rozwiązań, a także wysoki odsetek liczby zarażonych koronawirusem na terenie powiatu gnieźnieńskiego, w tym również dzieci. Moja decyzja powodowana jest troską o zdrowie i życie mieszkańców: zarówno dzieci, jak i pracowników żłobka i przedszkoli. Tak jak do tej pory, wszelkie decyzje starałem się zawsze podejmować w sposób odpowiedzialny i przemyślany. Priorytetem, szczególnie w dobie epidemii, pozostaje dla mnie bezpieczeństwo mieszkańców. Niezależnie od tego zapewniam, że jestem w stałym kontakcie z dyrektorami żłobka i przedszkoli i nieprzerwanie trwają przygotowania do ponownego uruchomienia placówek oświatowych. Stanie się to dopiero wtedy, gdy pojawią się szczegółowe regulacje dotyczące koniecznego do utrzymania w nich reżimu sanitarnego. O wszystkich decyzjach, będę Państwa na bieżąco informował.

Tomasz Budasz
Prezydent Miasta Gniezna"

Nasze grupy