W środę 26 września dzieci 4-letnie były na wycieczce w bibliotece. Była to pierwsza wizyta Przyjaciół Misia Uszatka w tym miejscu. Dzieci dowiedziały się, gdzie mieści się biblioteka, jak wyglądają poszczególne pomieszczenia i jak korzystać z książek tam się znajdujących. Jednak głównym celem wycieczki były zajęcia kształtujące u małych czytelników postawy patriotyczne takie jak poczucie przynależności narodowej i regionalnej. Dzieci uczestniczyły w kilku zabawach i konkurencjach uświadamiających im, że mieszkamy w Polsce, a nasz region to Wielkopolska. Dzieci poznały także kilka wyrazów i zwrotów z naszej regionalnej gwary. Na zakończenie wykonały portret wielkopolskiej pyry na papierowych talerzykach. Zajęcia w bibliotece bardzo się przedszkolakom spodobały. Dzieci postanowiły więc, że wkrótce przyjdą tu ponownie.