III. Przyjaciele Misia Uszatka
W październiku w grupie dzieci 3-letnich rozpoczęły się zajęcia prowadzone Metodą Dobrego Startu, których celem jest rozwijanie funkcji psychomotorycznych dzieci mających znaczenie w późniejszej nauce czytania i pisania. Na zajęciach prowadzonych Metodą Dobrego Startu dzieci kreślą opracowywany w danym dniu wzór graficzny w rytmie odpowiednio dobranej piosenki. Pozwala to na jednoczesne rozwijanie słuchu, sprawności ręki i koordynacji wzrokowo-ruchowej. Na pierwszych zajęciach w tym roku prowadzonych tą metodą dzieci kreśliły wzór złożony z kropek. Podstawą wszystkich ćwiczeń i zabaw była piosenka „Muchomorki”. Dzieci najpierw dotykały w rytmie piosenki kropek narysowanych na gładkiej powierzchni, a później wyklejonych materiałami o różnej fakturze (tektura falista, papier ścierny, wypukła tapeta). Na zakończenie rysowały je samodzielnie na tackach z kaszką. Udział w tych pierwszych zajęciach prowadzonych Metodą Dobrego Startu dał dzieciom dużo radości i satysfakcji z wykonanych zadań.
  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05

Nasze grupy