IX. Przyjaciele Kubusia Puchatka

Przyjaciele Kubusia Puchatka

 

Umiejętność ogólna: doskonalenie umiejętności odróżniania emocji, wyrażania ich w niewerbalny sposób i podawania ich nazw

PONIEDZIAŁEK - UCZYMY SIĘ WYRAŻAĆ EMOCJE
1. Słuchanie opowiadania M. Bennewicz „Wrażenia i uczucia” okazją do rozpoznawania emocji u innych.
2. Praca plastyczna na temat „Nastroje z opowiadania”
3. „Ułóż zdanie z tym słowem?” - ćwiczenia sprawności językowej.
4. Bajka edukacyjna o emocjach.
5. Karta praca – ćwiczenia sprawności małej motoryki.

WTOREK – W PŁACZU NIE MA NIC ZŁEGO
1. Zabawa językowa „Dokończ zdanie”z wykorzystaniem kostki emocji.
2. „Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie” - opowiadanie R. Piątkowskiej okazją do uważnego słuchania tekstu literackiego.
3. Praca z kartą - ćwiczenia rozpoznawania i podawania nazw emocji u innych; ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej.
4. Ćwiczenia gimnastyczne – rozwijanie siły i sprawności dziecka.

ŚRODA - OSWAJAMY SIĘ Z CIEMNOŚCIĄ
1. Co to jest lęk” szukanie odpowiedzi na podstawie wiersza J. Papuzińskiej pt. „Czarna jama”
2. „Poruszamy się jak ...” - ruchowa zabawa dramowa.
3. Przestrzenna praca plastyczna „Budujemy czarną jamę”
4. „Wędrujemy do czarnej jamy” - zabawa matematyczna.
5. Karta pracy – pisanie po śladzie wyrazów określających emocje.

CZWARTEK - JAK POZBYĆ SIĘ STRACHU
1. „Tajemnicza przesyłka” - zabawa dydaktyczna kształtująca wrażliwość i wyobraźnię.
2. „Stonoga” - wykonanie planszy do gry rozwijającej odporność emocjonalną.
3. Interpretacja ruchowa wiersza M. Bennewicza „Lisi ogon”.
4. Ćwiczenia doskonalące kontrolowanie własnych stanów emocjonalnych „Nie rozśmieszaj mnie”
5. Karta pracy – kolorowanie ilustracji według kodu, określanie przyczyn zdenerwowania

PIĄTEK - MUZYCZNE OPOWIEŚCI
1. Comedians galop – poszerzanie słownika czynnego o wyrażenia związane ze stanami emocjonalnymi podczas słuchania muzyki.
2. Ćwiczenia dramowe i teatralne „Lustra”
3. Zabawa muzyczno-ruchowa do utworu P. Czajkowskiego „Walc kwiatów”
4. Ćwiczenia gimnastyczne – rozwijanie siły i sprawności dziecka.
5. „Uczucia w palcach” - gra planszowa

 

W ostatnim tygodniu tematem naszych zajęć była "Kraina muzyki". Dzieci poznały podział instrumentów na: strunowe, dęte i perkusyjne. Każdy wykonał swój instrument i określił jakiego rodzaju on jest. Dzieci ćwiczyły czytanie oraz pisanie, poznały nową literę i głoskę H, h. Wykonały dużo ćwiczeń z alfabetem, układały wyrazy nazw instrumentów oraz wyrazów z głoską "h".  Odbyło się także wyrażanie emocji poprzez malowanie przy dźwiękach gitary. Wykonaliśmy także eksperyment "grające kieliszki" i dowiedzieliśmy się czym jest fala dźwiękowa. 

 • FB_IMG_1589005518148
 • FB_IMG_1589005526916
 • FB_IMG_1589005537049
 • FB_IMG_1589005543332
 • FB_IMG_1589005548469
 • FB_IMG_1589005555321
 • FB_IMG_1589005566693
 • FB_IMG_1589005588600
 • FB_IMG_1589005613787
 • FB_IMG_1589005619051
 • FB_IMG_1589005651120
 • FB_IMG_1589005658867
 • FB_IMG_1589005671050
 • FB_IMG_1589005686568
 • FB_IMG_1589005712737
 • FB_IMG_1589005728767
 • FB_IMG_1589005739506
 • FB_IMG_1589005760984
 • FB_IMG_1589005776133

umiejętność ogólna: kształtowanie wrażliwości muzycznej poprzez eksperymentowanie z rytmem i dźwiękami.

 

PONIEDZIAŁEK-  INSTRUMENTY MUZYCZNE

1. Wysłuchanie wiersza "Najlepszy instrument"

2. "Grająca woda"- zabawa badawcza

3. "H jak harfa"- prezentacja litery, zapoznanie ze znakiem graficznym 

4. Zabawa ruchowa- spacer po literze "H"

 

WTOREK- MAŁA ORKIESTRA

1. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych dostosowanych do warunków domowych

2. Zabawa ruchowa do piosenki "Głowa, ramiona, kolana, pięty"

3. Zabawa z rodzicami "przekazujemy sylaby"

4. Kształtowanie poczucia rytmu- zumba dla dzieci

 

ŚRODA- MUZYKA WOKÓŁ NAS

1. Memory obrazkowo- naśladowcze 

2. Rozpoznawanie dźwięków instrumentu (film)

3. "Orkiestra kuchenna- stworzenie swojej własnej orkiestry z kuchennych przyborów

4. Praca plastyczna- mój ulubiony instrument

 

CZWARTEK- MUZYKA OKOLICZNOŚCIOWA

1. Oglądanie koncertu instrumentalnego

2. Naśladowanie gry na poszczególnych instrumentach (dętych, perkusyjnych, strunowych)

3. Ćwiczenia gimnastyczne dopasowane do warunków domowych (film)

4. Zajęcia matematyczne- "rytm z nakrętek". Układanie rytmów z kolorowych nakrętek

 

PIĄTEK- JAK DBAĆ O SŁUCH

1. Wysłuchanie opowiadania "Hałasowanie"

2. Układanie wyrazów- zabawa językowa z wykorzystaniem alfabetu

3. Praca przestrzenna "bębenek" z wykorzystaniem puszki oraz grochu

4. Dopasowywanie obrazków (gra w memory)

 

W minionym tygodniu rozmawialiśmy z dziećmi o Polsce, jako o kraju, w którym żyjemy oraz o kraju, który należy do Unii Europejskiej. Poznaliśmy znaczenie słów ojczyzna, kraj, stolica, Unia Europejska, wspólnota. Utrwaliliśmy znajomość polskich symboli narodowych i niektórych symboli Unii Europejskiej. Śpiewaliśmy hymn Polski i słuchaliśmy „Odę do radości”. Dzieci poznały literę J, j, nauczyły się ją rozpoznawać, pisać po śladzie i samodzielnie. Rozwiązywały krzyżówkę i tworzyły rymy. Korzystając z doświadczeń dzieci i ilustracji, rozmawialiśmy o tym, jak wyglądają różne polskie krajobrazy. Dzieci układały i odczytywały proste wyrazy. Wykonały pracę plastyczną „Godło Polski” oraz wyrzeźbiły z plasteliny jeden wybrany przez siebie pomnik warszawski.

 • 001.jpg
 • 002.jpg
 • 003.jpg
 • 004.jpg
 • 005.jpg
 • 006.jpg
 • 007.jpg
 • 008.jpg
 • 009.jpg
 • 010.jpg
 • 011.jpg
 • 012.jpg
 • 013.jpg
 • 014.jpg
 • 015.jpg
 • 016.jpg
 • 017.jpg
 • 018.jpg
 • 019.jpg

Nasze grupy