PONIEDZIAŁEK - PO CZYM POZNAĆ, ŻE NADESZŁO LATO?
1. „Tato, czy już lato?” - praca z wierszem B. 
2. „Lato płynie do nas” – zabawy muzyczne przy piosence.
3. Zabawy na boisku – malowanie kolorowymi bańkami na dużych brystolach 

 

 

 WTOREK - NAD MORZEM
1. „Jak to Elemelek spędzał czas nad morzem” – słuchanie opowiadania.
2. Zabawy plastyczno- techniczne – wykonanie z brystolu morskiej rybki.
3. Ćw. gimnastyczne –rzut woreczkiem do celu

 

 

 ŚRODA - WAKACJE W GÓRACH
1. „Góry” - zajęcia dydaktyczne, szukanie na mapie polskich górskich miast oraz największych polskich gór, podawanie ich nazw.
2. Zabawy matematyczne doskonalące umiejętność dodawania i odejmowania na konkretach „Liczymy owieczki”
3. „Lina” - zabawa doskonaląca koordynację ruchową, integracja grupy = zabawy podczas pożegnania przedszkolaków.

 

 

 CZWARTEK - JEDZIEMY NA WAKACJE
1. „Wakacje” -układanie hasła, synteza wzrokowa.
2. Rozwijanie umiejętności wokalnych – przypomnienie piosenek poznanych w ciągu roku.
3. Ćw. Gimnastyczne – rzut woreczkiem do celu.

 

 

 PIĄTEK - WAKACYJNE RADY
1. Rozmowa w oparciu o ilustracje na temat zagrożeń czyhających na dzieci podczas wakacji; 
uświadomienie niebezpieczeństwa wynikających z nieprzestrzegania zakazów.
2. „Znaki” - doskonalenie umiejętności czytania znaków zakazu, ostrzegawczych oraz informacyjnych, 
z którymi można się spotkać podczas wakacji.
3. Rozwiązywanie krzyżówki.