X. Przyjaciele Bolka i Lolka

 

ŚRODA (25.03.2020r)  Kolory Wiosny

1.     Wzbudzenie zainteresowania, zmiennością pór roku oraz ich kolejność w oparciu o ćwiczenia z obrazkami przedstawiającymi pory roku.

2.     Rozwijanie sprawności fizycznej poprzez zabawę pt. „ Przeskakujemy przez kałuże”- umiejętność przeskakiwania z miejsca na miejsce.

 

Czwartek ( 26.03.2020r) Co słychać wiosną w Gnieźnie?

 

1.     Rozbudzanie zainteresowań dzieci wiosennym spacerem po Gnieźnie w oparciu o wiersz K. Datkun- Czerniak pt. „ Wiosna” -powtórzenie dzieciom oznak wiosny.

2.     Wykonanie pracy plastycznej pt. „ Pisklęta w gnieździe” z wykorzystaniem dużego arkuszu papieru.

 

Piątek ( 27.03.2020r) Wiosenny ogródek

 

1.     Nauka i śpiew piosenki pt.  „ Spotkanie z wiosną”. Zabawy ruchowo- naśladowcze do poznanej piosenki.

2.     Rozwijanie sprawności fizycznej poprzez zabawę pt. „Przeskakujemy przez kałuże”- umiejętność przeskakiwania z miejsca na miejsce.

Nasze grupy