X. Przyjaciele Bolka i Lolka

 

22.06.2020r- Miło spędzamy czas

23.06.2020r- Na plaży jest fajnie

24.06.2020r- Bezpiecznie nad wodą

25.06.2020r- Bezpieczne wakacje

26.06.2020r- Do zobaczenia po wakacjach

 

W tygodniu od 22.06- 26.06.2020rdzieci będą brały udział w zajęciach również organizowanych zdalnie, poprzez odpowiednio przygotowane zestawy zadań. Zadania w tym tygodniu będą związane z wakacjami. Dziecinauczą się nowej piosenki pt. „ Wakacje” którą będą mogły zilustrować ruchem. Usprawniając motorykę dużą będą brały udział w zabawach ruchowych i ruchowo- naśladowczych. Rozbudzą swoją ciekawość poprzez badanie przyrodnicze pt. „ Co będzie pływać a co nie?”. Dzieci będą utrwalały stosowanie określeń„najwięcej, najmniej” z użyciem zabawy dydaktycznej „Porównaj gdzie jest więcej”. Będą rozbudzały swoją wyobraźnię i kreatywność poprzez wykonanie pracy plastycznej pt. „ Nad jeziorem”. Zapoznają się z zasadami bezpiecznego zachowania się  nad wodą   na podstawie rozmowy kierowanej pt. „ Bezpieczne wakacje”.

 

15.06.2020r- Marzenia

16.06.2020r- Marzenia i fantazja

17.06.2020r- Kto ma marzenia?

18.06.2020r- Marzyciel potrafi liczyć?

19.06.2020r- Lubię swoje marzenia

 

W tym tygodniu od 15.06- 19.06.2020r, dzieci będą brały udział w zajęciach również organizowanych zdalnie. Zadania będą związane z marzeniami. Dzieci na podstawie wiersza pt. „ Marzenia” H. Niewiadomskiej będą miały okazje wypowiedzieć się o swoich marzeniach. Będą wykonywały ćwiczenia grafomotoryczne rozwijające koordynację ruchową i wyobraźnię pt.

 „ Fantazyjne wzorki”. Dzieci będą brały udział w odpowiednio przygotowanych zestawach zabaw ruchowych usprawniając motorykę dużą.Nauczą się nowego tańca pt. „ Taniec marzyciela” z wykorzystaniem kolorowych wstążek do utworu pt. „ Marzenie” R. Schumanna. Wysłuchają opowiadania pt. „ O rybaku i złotej rybce” na temat którego będą się wypowiadały oraz będą doskonaliły umiejętność przeliczania na konkretach.

 

08.06.2020r- Poznajemy pojazdy

09.06.2020r- Na plaży jest fajnie

10.06.2020r- Miło spędzam czas

11.06.2020r- Dzień wolny od zajęć

12.06.2020r- Wakacyjne marzenia

 

W tym tygodniu od 08.06.- 12.06.2020r, dzieci będą brały udział w zajęciach również organizowanych zdalnie. Zadania będą związane z wakacyjnymi podróżami. Dzieci będą poznawały różne środki lokomocji, którymi można się wybrać w podróż na wakacje. Poznają opowiadanie pt. „Na wakacje” A. Gaży i „Wakacyjna przygoda” A. Borowieckiej, które będą inspiracją do swobodnych wypowiedzi dzieci. Będą wykonywać pracę plastyczną usprawniając motorykę małą pt. „Balon” oraz poznają piosenkę pt. „Uf! Jakże gorąco!“ z wykorzystaniem opowieści ruchowej. Dzieci będą brały udział w zabawach ruchowych z wykorzystaniem różnych rekwizytów.

 

01.06.2020r- Jak cię widzą tak cię piszą,

02.06.2020r- Słucham świata dookoła

03.06.2020r- Co widzę?

04.06.2020r- Czego mogę dotknąć?

05.06.2020r- Węch i smak?

 

W tygodniu od 01.06 – 05.06.2020r. dzieci będą brały udział w zajęciach również organizowanych zdalnie, poprzez odpowiednio przygotowane zestawy zadań. Zadania będą związane z narządami zmysłów. Dzieci dowiedzą się jakie zmysły posiada człowiek i do czego one służą, poprzez dotyk, węch czy zapach.

Będą wykonywały pracę plastyczną techniką kolażu pt. „ Hałas miasta”, poznają piosenkę pt. „ Pięć zmysłów” do której będą mogły użyć marakasów. Na gotowych przykładach dzieci będą smakowały owoców i opisywały ich smak i zapach. Dzieci będą przeliczały na konkretach w zakresie 5 z wykorzystaniem gotowych elementów. Będą brały udział w zabawach ruchowych z wykorzystaniem rekwizytów.

Nasze grupy