W związku z realizacją w tym roku szkolnym zadań związanych z edukacją europejską i poznawaniem przez dzieci państw sąsiadujących z Polską został ogłoszony konkurs plastyczny na temat bajek i legend pochodzących z tych krajów. Konkurs był adresowany do wszystkich dzieci z naszego przedszkola oraz ich rodziców. Na konkurs napłynęło 13 prac wykonanych różnymi technikami, od rysunków kredkami po płaskorzeźby z masy solnej. Najpopularniejszą bajką okazał się czeski „Krecik”, do którego ilustrację wykonało aż 7 dzieci. Wszystkie dostarczone prace zostały uhonorowane upominkami i dyplomami. W grupie dzieci młodszych zwyciężyła Iza Ziętek, a dwa równorzędne II miejsca zdobyły siostry Aleksandra i Zuzannna Hoły. W grupie dzieci starszych przyznano dwa I miejsca za prace Kacpra Długosza i Heleny Szreymann. Miejsce II zdobył Wojciech Kubikowski. Przyznano także dwie nagrody specjalne dla rodzeństwa Romana i Margaryty Krymskich. Wszystkie wykonane prace można oglądać na wystawie w budynku głównym przedszkola.
 
{gallery}20172018/konbaj{/gallery}

Dnia 9 stycznia 2018 r. w MOK w Gnieźnie odbył się I Przedszkolny Przegląd Jasełek, którego organizatorem było Przedszkole nr 8 „Mali Polanie” we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury. Patronat honorowy nad imprezą sprawował Prezydent Tomasz Budasz, a patronat medialny TV Gniezno i Radio Plus Gniezno. W przeglądzie wzięło udział 6 gnieźnieńskich przedszkoli. Przedszkola nr 1, 3, 5, 8, 9 i 13. Celem spotkania się dzieci z gnieźnieńskich przedszkoli było kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych, rozwijanie aktywności artystycznych dzieci i umiejętności prezentowania się na scenie. Mali artyści przedstawili jedną historię narodzin Jezusa, jednak każda placówka zrobiła to w inny, bardzo różnorodny sposób. Od melancholii, przez śpiew solowy, po tańce pełne radości. Dzieci spisały się pięknie i można było podziwiać ich kunszt aktorski, barwne stroje i ciekawą interpretację wydarzeń betlejemskich. Występy małych artystów oceniało jury w składzie: Janka Matyska – przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Kultury w Gnieźnie, Małgorzata Walendowska-Zamiar – dyrektor Przedszkola Nr 8 oraz Maria Ruminiecka – logopeda Przedszkola Nr 8. Jury miało bardzo trudne zadanie, żeby wyłonić zwycięską grupę artystów. W ostateczności dzieci ze wszystkich przedszkoli zajęły I miejsce. Gratulacje dla przedszkolaków, które bardzo zaangażowały się w występ na scenie i dla nauczycieli przygotowujących dzieci do jasełek.
 
{gallery}20172018/konjas{/gallery}