ZORGANIZOWANEGO PRZEZ PRZEDSZKOLE NR 8 „MALI POLANIE” - GNIEZNO

 Przedszkole nr 8 „Mali Polanie” w Gnieźnie było organizatorem ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Kolorowe motyle”. Temat prac przestrzennych wywołany wiosenną porą roku był inspiracją dla dzieci z całej Polski. Konkurs został adresowany do dzieci 5 i 6 – letnich. Zadaniem uczestnika konkursu było wykonanie motyla lub motyli z dowolnego materiału plastyczno – technicznego. Pomysłowość autorów prac zadziwiła członków komisji konkursowej. Pod uwagę brano kreatywność i samodzielność dziecka oraz estetykę pracy.                                                            
Jury postanowiło nagrodzić następujące dzieci:

I miejsce: ALEKSANDER KEMPA, lat 5, Publiczne Przedszkole Nr 1 w Sędziszowie Małopolskim
II miejsce: LILLY MISIAK, lat 6, Przedszkole Niepubliczne „Bajkolandia” w Bydgoszczy
 
III miejsce: JULIAN BUDYN, lat 5, Zespół Szkół Specjalnych Nr 2 w Krakowie

Wyróżnienie I: KINGA KULIG, lat 5, Miejskie Przedszkole Nr 82 im. Dzieci z Leszczynowej Górki w Katowicach
Wyróżnienie II: KAROLINA KITA, lat 6,   Zespół Szkolno – Przedszkolny, Przedszkole Publiczne w Strzebiniu                                                 
W
yróżnienie III: MARIA SZEWCZYK, lat 6, Szkoła Podstawowa im. Św. Kingi w Podstolicach

 Laureaci otrzymali nagrody i dyplomy. Nagrody zostały ufundowane przez Radę Rodziców Przedszkola Nr 8 w Gnieźnie.
Organizatorzy konkursu dziękuję małym artystom za udział w konkursie, a przede wszystkim gratulują talentu i kreatywności.

Nagrodzone prace

Galeria prac

Przedszkole nr 8 "Mali Polanie" w Gnieźnie serdecznie zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym

„KOLOROWE MOTYLE"

CELE KONKURSU:
- uwrażliwienie na piękno

rozwijanie kreatywności twórczej dzieci,

- uwrażliwianie na piękno budzącej się przyrody,

- rozwijanie sprawności manualnej,

- rozwijanie orientacji przestrzennej
i zachowania odpowiednich proporcji w wytworach plastycznych,

- wzmacnianie wiary we własne siły.

REGULAMIN KONKURSU:
1. Organizatorem konkursu jest Przedszkole nr 8 „Mali Polanie" w Gnieźnie.
2. Termin nadsyłania prac – do 20 kwietnia 2023 r.
3. Konkurs adresowany jest do dzieci 5/6-letnich.
4. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie przestrzennego motyla.
 Organizator stawia na dowolny wybór  materiałów .
5. Ocenie podlega praca indywidualna.
6. Każda placówka może zgłosić do konkursu maksymalnie 1 pracę.
7. Nadesłana praca powinna zawierać metryczkę:

    imię, nazwisko i wiek dziecka

    imię, nazwisko nauczyciela

    pełny adres przedszkola, numer telefonu, adres e-mail

    wypełnioną klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych

    wypełnioną klauzulę zgody na rozpowszechnianie wizerunku

8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 27 kwietnia 2023 roku.
9. Prace plastyczne zostaną ocenione przez specjalnie powołane w tym celu jury.
    Kryteria wyboru prac:

    kreatywność dziecka

    walory kolorystyczne

    estetyka pracy

10. Nadesłane prace zostaną wyeksponowane w Przedszkolu nr 8 w Gnieźnie.
11. Spośród nadesłanych prac, jury wyłoni I, II i III miejsce, a także przyzna trzy wyróżnienia.
Dyplomy, nagrody i podziękowania dla nauczycieli zostaną przesłane pocztą.
Pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy za udział w konkursie i podziękowania drogą mailową.
12. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej przedszkola  www.przedszkole8.gniezno.pl, Urzędu Miasta Gniezna i stronie internetowej www.blizejprzedszkola.pl
13. Prace przechodzą na własność organizatora konkursu. Nadesłanie prac na konkurs, jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu, zgodą na publikację danych osobowych  i z zamieszczaniem fotografii na stronie internetowej przedszkola, Urzędu Miasta Gniezna i stronie internetowej www.blizejprzedszkola.pl
14. Prace należy przesłać do 20 kwietnia 2023 r. na adres organizatora:

Przedszkole nr 8 "Mali Polanie"
ul. Budowlanych 22
62-200 Gniezno


Koordynatorzy konkursu:

Maria Ruminiecka, Loreta Surman, Elżbieta Ciechanowska

 

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych ujawniających wizerunek oraz imię i nazwisko mojego dziecka …………………………………………………………………… w celu i zakresie niezbędnym do udziału w Konkursie „Kolorowe motyle”, organizowanym przez Przedszkole nr 8 „Mali Polanie” w Gnieźnie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

                                                    …………………………………………...

                                                       (data, podpis matki)

                                                    …………………………………………...

                                                 (data, podpis ojca)

 

KLAUZULA ZGODY NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU

W związku z uczestnictwem w konkursie „Kolorowe motyle” wyrażam zgodę na rozpowszechnianie  wizerunku mojego dziecka ……………………………………....................  w audycjach telewizyjnych, radiowych, publikacjach na stronie internetowej, wydawnictwach i w materiałach promocyjnych zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880). Niniejsze oświadczenie jest ważne przez cały cykl kształcenia. Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku może być wycofana w dowolnym czasie.  

 

                                                     …………………………………………...

                                                       (data, podpis matki)

                                                    …………………………………………...

                                                 (data, podpis ojca)

 

 

 

W grudniu b. r. odbyła się w naszym przedszkolu już szósta edycja PRZEDSZKOLNEGO  PRZEGLĄDU JASEŁEK pod hasłem „Śpiewam Jezuskowi” zorganizowana dla dzieci z gnieźnieńskich przedszkoli.

Zaproszenie do udziału w przeglądzie przyjęło 6 placówek:

Przedszkole nr 1 „Wesołe Nutki”, Przedszkole nr 2 „Źródełko”, Przedszkole nr 9 „Leśne Ludki„ , Przedszkole nr 10 „Janek Wędrowniczek”, Przedszkole nr 13 „Gniazdo Orląt” i Przedszkole nr 14 „Mali Piastowie”.

W tym roku poziom uczestników był bardzo wyrównany. Każdy nauczyciel dołożył wiele starań, by na wysokim poziomie przygotować swojego reprezentanta. Oceniając, jury wzięło pod uwagę przestrzeganie regulaminu, umiejętności wokalne, a także aranżację występu. Według tych kryteriów, jury przyznało nagrodę Grand Prix Antosi Rulewicz z Przedszkola nr 9. Pozostali uczestnicy konkursu ex aequo otrzymują zaszczytny tytuł zajęcia I miejsca.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzymy rozwijania zdolności wokalnych.

Dyplomy i nagrody zostaną dostarczone do placówek.

Przedszkole nr 8 „Mali Polanie” w Gnieźnie

serdecznie zaprasza dzieci 5/6-letnie do udziału
w

                                                                           VI PRZEDSZKOLNYM PRZEGLĄDZIE JASEŁEK

pod hasłem

                                                               „ŚPIEWAM  JEZUSKOWI”
Cele konkursu:

   kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia,

      wspieranie działań twórczych dzieci,
      rozbudzanie u dzieci poczucia własnej wartości,
      stwarzanie dzieciom możliwości zaprezentowania umiejętności wokalnych

Organizator:
Przedszkole nr 8 „Mali Polanie”
ul. Budowlanych 22, 62 – 200 Gniezno

 Regulamin VI Przedszkolnego Przeglądu Jasełek :

 1.     Przedmiotem przeglądu jest solowe wykonanie piosenki, pastorałki lub kolędy i zapisanie utworu w formie krótkiego filmu.
2.     Zgłoszenia w formie elektronicznej proszę dokonać do 30 listopada 2022 r. na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3.     Nagrane filmy wraz z dwoma zdjęciami uczestnika, prosimy przesłać na podany wyżej adres email, lub przekazać do placówki na nośniku
wraz z podpisaną klauzulą RODO w terminie do
12 grudnia 2022 r.
4.     W zgłoszeniu online proszę podać nazwę przedszkola, imię i nazwisko nauczyciela, telefon kontaktowy, imię, nazwisko i wiek dziecka biorącego udział w konkursie, tytuł utworu.
5.     Opiekunowie uczestników wyrażają zgodę na udział, przetwarzanie i rozpowszechnianie danych osobowych ujawniających wizerunek oraz imię i nazwisko dziecka.
6.     Jury powołane przez organizatora dokona oceny umiejętności wokalnych, artystycznych, a także wizerunku dzieci.
7.     Każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom i nagrodę. Organizator zobowiązuje się dostarczyć nagrody do placówek.
8.     Wynik przeglądu zostanie ogłoszony dnia 19 grudnia 2022 r. na stronie internetowej przedszkola www.przedszkole8.gniezno.pl
9.     Zgłoszenie na VI PRZEDSZKOLNY PRZEGLĄD JASEŁEK jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

 Koordynatorzy: Elżbieta Ciechanowska, Justyna Rabiej, LoretaSurman, Arletta Zaborowska
Telefon kontaktowy 600 238 787 – Elżbieta, 662 003 330 - Arletta