Przedszkole nr 8 „Mali Polanie” było organizatorem konkursu fotograficznego „To wszystko Polska”. Konkurs skierowany był do Rodziców i Dzieci uczęszczających do naszego przedszkola. Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie zdjęcia promującego piękno naszego regionu i wykonanie wokół zdjęcia ozdobnej ramki.
Celem konkursu było:
  • ukazanie piękna naszego regionu

  • wzmacnianie więzi rodzinnych przez wspólną pracę

Członkowie komisji jednogłośnie stwierdzili, że wszystkie prace spełniały wymogi zawarte w regulaminie. Spośród dostarczonych prac jury wyłoniło I, II i III miejsce.

Laureaci konkursu „To wszystko Polska”

I miejsce – Maja Bujanowska

II miejsce – Zuzanna Nowak

III miejsce – Zuzanna Walkowiak

Zwycięzcom i ich Rodzicom serdecznie gratulujemy!