Konkursy
W związku z realizacją w tym roku szkolnym zadań związanych z edukacją europejską i poznawaniem przez dzieci państw sąsiadujących z Polską został ogłoszony konkurs plastyczny na temat bajek i legend pochodzących z tych krajów. Konkurs był adresowany do wszystkich dzieci z naszego przedszkola oraz ich rodziców. Na konkurs napłynęło 13 prac wykonanych różnymi technikami, od rysunków kredkami po płaskorzeźby z masy solnej. Najpopularniejszą bajką okazał się czeski „Krecik”, do którego ilustrację wykonało aż 7 dzieci. Wszystkie dostarczone prace zostały uhonorowane upominkami i dyplomami. W grupie dzieci młodszych zwyciężyła Iza Ziętek, a dwa równorzędne II miejsca zdobyły siostry Aleksandra i Zuzannna Hoły. W grupie dzieci starszych przyznano dwa I miejsca za prace Kacpra Długosza i Heleny Szreymann. Miejsce II zdobył Wojciech Kubikowski. Przyznano także dwie nagrody specjalne dla rodzeństwa Romana i Margaryty Krymskich. Wszystkie wykonane prace można oglądać na wystawie w budynku głównym przedszkola.
 
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13

Nasze grupy