ZORGANIZOWANEGO PRZEZ PRZEDSZKOLE NR 8 „MALI POLANIE” - GNIEZNO

 Przedszkole nr 8 „Mali Polanie” w Gnieźnie było organizatorem ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Kolorowe motyle”. Temat prac przestrzennych wywołany wiosenną porą roku był inspiracją dla dzieci z całej Polski. Konkurs został adresowany do dzieci 5 i 6 – letnich. Zadaniem uczestnika konkursu było wykonanie motyla lub motyli z dowolnego materiału plastyczno – technicznego. Pomysłowość autorów prac zadziwiła członków komisji konkursowej. Pod uwagę brano kreatywność i samodzielność dziecka oraz estetykę pracy.                                                            
Jury postanowiło nagrodzić następujące dzieci:

I miejsce: ALEKSANDER KEMPA, lat 5, Publiczne Przedszkole Nr 1 w Sędziszowie Małopolskim
II miejsce: LILLY MISIAK, lat 6, Przedszkole Niepubliczne „Bajkolandia” w Bydgoszczy
 
III miejsce: JULIAN BUDYN, lat 5, Zespół Szkół Specjalnych Nr 2 w Krakowie

Wyróżnienie I: KINGA KULIG, lat 5, Miejskie Przedszkole Nr 82 im. Dzieci z Leszczynowej Górki w Katowicach
Wyróżnienie II: KAROLINA KITA, lat 6,   Zespół Szkolno – Przedszkolny, Przedszkole Publiczne w Strzebiniu                                                 
W
yróżnienie III: MARIA SZEWCZYK, lat 6, Szkoła Podstawowa im. Św. Kingi w Podstolicach

 Laureaci otrzymali nagrody i dyplomy. Nagrody zostały ufundowane przez Radę Rodziców Przedszkola Nr 8 w Gnieźnie.
Organizatorzy konkursu dziękuję małym artystom za udział w konkursie, a przede wszystkim gratulują talentu i kreatywności.

Nagrodzone prace

Galeria prac