I. Klub Przyjaciół Reksia

Klub Przyjaciół Reksia

Temat tygodnia: W głębinach oceanu.

08.06.2020

Temat: Morskie bajki

1. Rozwijanie koncentracji uwagi, mowy oraz uwrażliwienie na słowo grzecznościowe „proszę” poprzez wysłuchanie bajki pt „Mała syrenka” przy użyciu ilustracji.

2. „Zwierzęta w morskim pałacu”- quiz wiedzy wsparty ilustracjami.

3. Rozwijanie sprawności fizycznej poprzez ćwiczenia gimnastyczne ZG wzmacnianie siły ramion, nóg i tułowia ZD.: Kształtowanie motoryki ciała poprzez zabawę „syreny”.

09.06.2020

Temat: Co słychać w oceanie ?

1. Osłuchanie ze słowami i melodią piosenki „Zdrów jak ryba ” oraz rozmowa kierowana na temat utworu w oparciu o obrazki.

2. „Ryba na talerzu ”- praca plastyczna- tworzenie „dymków wiedzy ”.

3.Zabawy na świeżym powietrzu – „baby shark”.

 

10.06.2020

Temat: Podwodny świat.

1. Poznawanie zwierząt z głębin oceanu w oparciu o zabawę dydaktyczną „Macki i płetwy” oraz  ilustracje.

2. Rozwijanie sprawności fizycznej poprzez ćwiczenia gimnastyczne ZG wzmacnianie siły ramion, nóg i tułowia ZD.: Kształtowanie motoryki ciała poprzez zabawę „ryby”.

3.Zabawa ortofoniczna- „Na dnie oceanu”.

11.06.2020

Temat: Morskie opowieści.

1. Rozwijanie umiejętności liczenia podczas zabawy dydaktycznej Ile jest. Ćwiczenia spostrzegania i pamięci w zabawie – Znajdź taki sam kształt .na podstawie zajęć z Metody Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej.

2. Zabawa muzyczno-ruchowa „Rolnik sam w dolinie” przy użyciu szarf.

3. Aktywne spędzanie czasu na świeżym powietrzu podczas zabawy ruchowej „Kury do kurnika”.

12.06.2020

Temat: Kogo spotkamy w oceanarium?

1. Kształtowanie kompetencji uważnego słuchania w oparciu o wiersz H. Opawy „W oceanarium ” i ilustracje.

2. Zabawa językowa „Mamy i ich dzieci”.

3.Wykonanie pracy plastycznej pt.: „Foka” z wykorzystaniem plasteliny.

Temat tygodnia: Wakacyjne podróże.

15.06.2020

Temat: Poznajemy pojazdy

1.Opowiadanie „Na wakacje” A. Gaży inspiracją do swobodnych wypowiedzi dzieci .

2.Wzbogacania słownictwa dzieci w zabawie „Co pływa, lata i jeździ?” z wykorzystaniem obrazków i brystolu.

 

16.06.2020

Temat: Na plaży jest fajnie

1.„Wakacyjny rysunek” – praca z wykorzystaniem piasku, kleju i farb.

2.Osłuchanie z piosenką „Uf! Jakże gorąco!” wraz rozmową kierowaną na temat tekstu piosenki.

17.06.2020

Temat: Miło spędzam czas

1. Opowiadanie „Wakacyjna przygoda” A. Borowieckiej z użyciem obrazków okazją do budowania swobodnych wypowiedzi na temat wysłuchanego tekstu.

2. Zestaw zabaw ruchowych - ZG: „Poruszamy się na wiele sposobów“ – zabawa naśladowcza do piosenki, utrwalanie podstawowych ustawień; ZD: „Na ognisko“ – zabawa zręcznościowa z elementem skłonu.

18.06.2020

Temat: W górach

1. „Górska wędrówka” – zabawa z wykorzystaniem kamieni i obręczy; utrwalanie umiejętności przeliczania na konkretach oraz ustala zbiory.

2. Utrwalenie piosenki „Uf! Jakże gorąco!“ wraz z opowieścią ruchową do słów piosenki.

19.06.2020

Temat: Wakacyjne marzenia

1. Wykonanie pracy przestrzennej „Balon” z wykorzystaniem balonu, kubeczka po jogurcie, słomek oraz papieru kolorowego.

2. Zestaw zabaw ruchowych - ZG: „Poruszamy się na wiele sposobów“ – zabawa naśladowcza do piosenki, utrwalanie podstawowych ustawień; ZD: „Na ognisko“ – zabawa zręcznościowa z elementem skłonu.

Temat tygodnia: Pożegnania nadszedł czas.

22.06.2020

Temat: Miło spędzamy czas.

1.Umuzykalnienie dzieci na podstawie nauki refrenu piosenki „Wakacje” fragmentami, metodą ze słuchu.

2. Pobudzenie ciekawości badawczej oraz wyciągania wniosków na podstawie zabaw badawczych z wodą „Co będzie pływać, a co nie?”

3.Rozwijanie wyobraźni oraz sprawności rąk podczas zabawy plastycznej „Nad jeziorem”.

 

23.06.2020

Temat: Na plaży jest fajnie.

1.Utrwalanie umiejętności stosowania określeń „najwięcej, najmniej” z użyciem zabawy dydaktycznej „Porównaj gdzie jest więcej”.
2. Utrwalenie umiejętności liczenia w zakresie możliwości dzieci na podstawie zabawy matematycznej „Ile jest łopatek?”
3.Rozwijanie sprawności fizycznej poprzez ćwiczenia gimnastyczne – ZG: „Wspinaczka” – dz. maszerują w miejscu z wysoko uniesionymi kolanami – uderzają lekko prawą dłonią w lewe kolano i lewą dłonią w prawe kolano; ZD: „Pływanie żabką” dz. w leżeniu na brzuchu naśladują pływanie;

24.06.2020

Temat: Bezpiecznie nad wodą.

1.Wdrażanie zasad bezpiecznego zachowania nad wodą na podstawie rozmowy na temat bezpieczeństwa oraz zabawy ruchowej „Koło ratunkowe”.
2. Poznawanie prawidłowej artykulacji głoski „cz” z użyciem ćwiczeń językowych „Co wiezie pociąg?” oraz ćwiczeń logopedycznych.
3. Rozwijanie umiejętności plastycznych na podstawie pracy plastycznej „Kolorowe pasy na parawanie”.

25.06.2020

Temat: Bezpieczne wakacje.

1.Utrwalenie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych miejscach na podstawie wiersza B. Szelągowskiej „Bezpieczne wakacje”.
2. Utrwalanie imienia i nazwiska z użyciem zabawy dydaktycznej „Znam …”.
3. Rozwijanie sprawności fizycznej poprzez ćwiczenia gimnastyczne – ZG: „Wspinaczka” – dz. maszerują w miejscu z wysoko uniesionymi kolanami – uderzają lekko prawą dłonią w lewe kolano i lewą dłonią w prawe kolano;  ZD: „Pływanie żabką” dz. w leżeniu na brzuchu naśladują pływanie;

 

26.06.2020

Temat: do zobaczenia po wakacjach.

1.  Ćwiczenie pamięci oraz poczucia rytmu podczas śpiewania piosenki „Wakacje”.
2. Zachęcanie do wykonywania prostych potraw na podstawie zabawy kulinarnej „Sałatka owocowa”.
3. Rozwój słownika czynnego z użyciem zabawy językowej „Czym wyruszę na wa

 

1 miejsce - Malwina Chudzik 

2 miejsce - Julia Poremska 

3 miejsce - Jakub Jesiołowski 

 

Moc gratulacji i serdeczne przytulasy przesyłamy wraz z dyrekcją każdemu dziecku które brało udział w konkursie :) 

Joanna Ciechanowska 

 
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56

 25.05.2020 

Temat: Wymarzona budowla.

1. Rozwijanie słownictwa i wyobraźni na podstawie ilustracji budowli znajdujących się w okolicy oraz wiersza B. Szelągowskiej „Budynki małe i duże”.

2. Kształtowanie reakcji na usłyszane hasło w oparciu o zabawę ruchową do wiersza „Budynki małe i duże”.

3. Rozwijanie wyobraźni na podstawie działań plastyczno – konstrukcyjnych pt: „Konstrukcje Boba Budowniczego” Tworzenie budowli z dostępnych kartoników po produktach.

26.05.2020 

Temat: Poznajemy zawody – architekt.

1. Poszerzanie zasobu słownictwa związanego z pracą architekta na podstawie filmu edukacyjnego „U architekta” oraz rozmowy na temat materiału filmowego.

2. Rozwijanie umiejętności klasyfikowania figur geometrycznych według kształtu na podstawie zabawy matematycznej „Koło do koła…”

3. Kształtowanie wyobraźni dzieci oraz sprawności manualnych w oparciu o tworzenie kompozycji z figur geometrycznych.

27.05.2020

Temat: Z czego budujemy domy?

1. Zdobywanie wiedzy na temat cech wybranych materiałów budowlanych w oparciu o baśń „Trzy świnki”.

2. Rozwijanie umiejętności układania serii od najmniejszego do największego w oparciu o zabawę matematyczną przy użyciu kolorowych sylwet domów.

3. Rozwijanie sprawności całego ciała - ZG: zabawa ruchowa ćwicząca skręt tułowia w różnych płaszczyznach „Wiatraki”. ZD: ćwiczenia z krążeniem ramion – dz. utrzymują prostą postawę, wyciągają rękę przed siebie i zataczają koło, trzymając w dłoni chustkę, po chwili zmiana ręki.

28.05.2020

Temat: Budujemy miasto.

1. Rozwijanie wyobraźni dziecka oraz motywowanie do działań praktycznych w oparciu o tworzenie ścieżki sensorycznej z materiałów dostępnych w domu.

2. Usprawnienie motoryki małej na podstawie ćwiczeń grafomotorycznych „Dachówki”.

3.Rozwijanie reakcji na przerwę w muzyce przy piosence „Kilku kumpli weź”.

29.05.2020

Temat: Budujemy miasto – ciąg dalszy.

1.  Kształtowanie umiejętności przeliczania w zakresie 5 na podstawie zabawy matematycznej „Ile domów?”

2. Rozwijanie zdolności konstrukcyjnych na podstawie tworzenia dowolnych budowli z klocków – sprawdzanie, które są wyższe.

3. Rozwijanie sprawności całego ciała - ZG: zabawa ruchowa ćwicząca skręt tułowia w różnych płaszczyznach „Wiatraki”. ZD: ćwiczenia z krążeniem ramion – dz. utrzymują prostą postawę, wyciągają rękę przed siebie i zataczają koło, trzymając w dłoni chustkę, po chwili zmiana ręki.

 

 

15.05.2020

Temat: Jak tu pięknie i wesoło…

 1.Wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich na podstawie wiersza B. Szelągowskiej „Tęczowa łąka”.

2. Kształtowanie umiejętności układania sylwet rosnąco w oparciu o zabawę matematyczną „Muchy i muszki”.

3. Rozwijanie zdolności wokalnych na podstawie piosenki „Mała biedroneczka” z różnym natężeniem głosu.

 

14.05.2020

Temat: Kwiaty majowej łąki.

1.  Poznawanie prawidłowej artykulacji głoski z na podstawie ćwiczeń ortofonicznych „Odgłosy łąki” z użyciem wiersza B. Szelągowskiej „Majowa łąka”.

2. Ćwiczenia gimnastyczne – wzmacnianie sprawności całego ciała. 1. ćwiczenia z elementem rzutu i łapania – dz. ściskają mocno chusteczki, a następnie wyrzucają je w górę
i łapią. 2. ćwiczenia mięśni nóg – dz. unoszą kolana w górę
i przekładają chusteczkę raz pod jedną, raz pod drugą nogą. 

3. Zabawy na świeżym powietrzu – puszczanie baniek mydlanych.

13.05.2020

Temat: Co dzieje się na łące?

1. Rozwijanie umiejętności liczenia elementów i kodowania wyniku na podstawie zabawy dydaktycznej „Policz, ile jest..?”

2. Kształtowanie sprawności ręki na podstawie ćwiczenia grafomotorycznego pt: „Te, co fruwają na łące”.

3. Rozwijanie wyobraźni dzieci na podstawie  działań plastycznych pt: „Owady na łące” z użyciem kolorowej plasteliny.

12.05.2020

Temat: Biedroneczki.

1. Rozwijanie umiejętności wokalnych w oparciu o naukę piosenki „Mała biedroneczka” fragmentami, metodą ze słuchu.

2. Rozwijanie wiedzy przyrodniczej na podstawie zabawy badawczej „Do czego to służy?”

3. Ćwiczenia gimnastyczne – wzmacnianie sprawności całego ciała. 1. ćwiczenia z elementem rzutu i łapania – dz. ściskają mocno chusteczki, a następnie wyrzucają je w górę
 i łapią. 2. ćwiczenia mięśni nóg – dz. unoszą kolana w górę i przekładają chusteczkę raz pod jedną, raz pod drugą nogą.

 

11.05.2020

Temat: Mieszkańcy łąki.

1. Wzbogacenie wiadomości na temat zwierząt żyjących na łące na podstawie opowiadania A. Widzowskiej „Łąka”.

2. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat w oparciu o zagadki B. Szelągowskiej „Tęcza” oraz ilustracji.

3. Rozwijanie sprawności manualnej w oparciu o działalność artystyczną dziecka pt: „Tęcza nad łąką”.

 

Nasze grupy