Podczas zajęć dydaktycznych dzieci przypomniały sobie zasady bezpiecznego poruszania się na ulicy. Utrwaliły znaczenie i zastosowanie pasów, sygnalizacji świetlnej i wybranych znaków drogowych. Swoją wiedzę miały okazję sprawdzić podczas spaceru.