W naszej grupie skupiamy się przede wszystkim na stworzeniu warunków do rozwijania pozytywnych relacji pomiędzy sobą. Staramy się, aby każde dziecko czuło się ważne i potrzebne, by znało swoje prawa, obowiązki oraz zasady właściwego zachowania się. Zaspokojenie podstawowych dziecięcych potrzeb: bezpieczeństwa, miłości i akceptacji oraz wytworzenie miłej, przyjaznej dziecku atmosfery to zadanie dla nas najważniejsze.

Nasz dzień w przedszkolu przebiega bardzo miło i wesoło: