VI. Brykające Tygryski

Brykające Tygryski

 1.Poniedziałek  30.03.2020r. Temat: Na wsi.                                                                                                                                  

Umożliwienie dzieciom zdobywania wiedzy na temat wsi i zwierząt hodowlanych ( uświadomienie potrzeby hodowania zwierząt, wskazanie, jakie korzyści przynosi to człowiekowi). Poznawanie wybranych środowisk przyrodniczych, np. pastwiska ;poznawanie zależności pomiędzy światem roślin i zwierząt. Rozwijanie sprawności fizycznej w zabawie bieżnej "Konie i wózki" oraz  marszu po obwodzie koła: na palcach, na piętach i na całych stopach.

2.Wtorek  31.03.2020 r. Temat : Zwierzęta wiejskie.

Rozwijanie sprawności manualnych poprzez wykonanie pracy plastycznej " Kaczka "  przy użyciu farb. Kształtowanie głosu i umiejętności posługiwania się nim przez naśladowanie odgłosów wydawanych przez zwierzęta wiejskie - improwizacje melodyczne .

 

3 . Środa  01.04.2020 r. Temat :  Produkty  od zwierząt.

Zapoznanie dzieci z zasadami zdrowego żywienia, ze szczególnym uwzględnieniem produktów nabiałowych . Rozpoznawanie po smaku wybranego produktu mlecznego ( z zaznaczeniem tylko dzieci mogące spożywać nabiał ) ser biały, mleko ,ser żółty, jogurt, masło. Rozwijanie motoryki dużej w zabawie bieżnej " Koniki "," Koń kiwa głową".                                                   

Język angielski Wprowadzenie nazw zwierząt wiejskich.Zabawa z rymowanką „Who is hiding behind me?” – zgadywanie ukrytych obrazków.Piosenka „Let’s go to the farm” z pokazywaniem.

 

4. Czwartek 02 .04.2020 r. Temat : Dzień i Noc .                                                                                                                    

Poznanie stałego następstwa dnia i nocy   za pomocą zabawy dydaktycznej  z wykorzystaniem kartoników żółtych i niebieskich symbolizujących dzień i noc. Usprawnianie narządów mowy poprzez śpiewanie określonych sylab na znaną melodię; kształcenie poczucia słuchu i rytmu  poprzez zabawę rytmiczną " Miała baba koguta ".

 

5. Piątek  03.04.2020 r.  Temat :  Co nam dają zwierzęta?

Rozwijanie motoryki małej poprzez wykonanie pracy  " Wełniany koralik " - ćwiczącą ręce z wykorzystaniem wody i wełny, polegającej na toczeniu ruchem kołowym wełny umoczonej w wodzie. Rozwijanie sprawności fizycznej w zabawie bieżnej" Konie i wózki"," Koń kiwa głową".

Język angielski Nazywanie zwierząt wiejskich znajdujących się na obrazku oraz układanie na nich koralików.Wykonanie kolorowanki „Horse” według instrukcji.Piosenka „Let’s go to the farm”

 

 

 

Środa (25.03.20r.)  Kolory wiosny

Zwrócenie uwagi dzieci na zmienność pór roku oraz ich kolejność za pomocą ćwiczeń z obrazkami przedstawiającymi dane pory roku; rozwijanie motoryki dużej w zabawie skocznej „Przeskakujemy kałuże” rozwijającej umiejętność przeskakiwania z miejsca na miejsce.

 

Język angielski

Zapoznanie z oznakami wiosny w języku angielskim z wykorzystaniem piosenki  „Spring Song”.

Spring –wiosna, bird – ptak, flower – kwiat, bee – pszczoła, kite – latawiec, słońce – sun

 

Czwartek (26.03.20r.) Co słychać wiosną w gnieździe?

Wzbudzenie zainteresowania dzieci wiosenną przyrodą z użyciem wiersza; powtórzenie znanych dzieciom oznak wiosny; zapoznanie dzieci z nieznanymi zjawiskami zachodzącymi w przyrodzie wiosną; rozwijanie sprawności manualnej poprzez wykonanie pracy plastycznej „Pisklęta w gnieździe” na dużym arkuszu papieru.

 

Piątek (27.03.20r.) Wiosenny ogródek

Nauka piosenki „Spotkanie z wiosną”; zabawy przy muzyce z wykorzystaniem samodzielnie przygotowanych „instrumentów perkusyjnych” takich jak garnek i łyżka, dwa widelce, klocki; rozwijanie sprawności fizycznej w zabawie skocznej „Przeskakujemy kałuże” rozwijającej umiejętność precyzyjnego przeskakiwania z miejsca na miejsce.

 

Język angielski

Powtórzenie słów związanych z wiosną, nazywanie poznanych obiektów na obrazku oraz pokolorowanie go.  

Nasze grupy