VI. Brykające Tygryski

Brykające Tygryski

Pożegnania nadszedł czas.                                                                                                                         

Poniedziałek -     Wakacyjny czas.                                                                                                      

Rozwijanie aktywności muzyczno – ruchowej -   nauka piosenki na pamięć.  Stwarzanie warunków do poznawania sposobów zachowania się niektórych przedmiotów w wodzie; Pobudzenie ciekawości badawczej  na podstawie zabaw badawczych z wodą. Zabawy ruchowe: zabawa „Wspinaczka” – dz. maszerują w miejscu z wysoko uniesionymi kolanami – uderzają lekko prawą dłonią w lewe kolano i lewą dłonią w prawe kolano;  zabawa: „Pływanie żabką” dz. w leżeniu na brzuchu naśladują pływanie.

Wtorek -     Nad morzem.                                                                                                                          

Utrwalanie umiejętności stosowania określeń „najwięcej, najmniej” . Doskonalenie umiejętności matematycznych. Rozwijanie wyobraźni oraz sprawności rąk podczas zabawy plastycznej.

Środa -    Wodne zasady.                                                                                                                             

Zapoznanie dzieci z zasadami bezpiecznego letniego wypoczynku,  wzbogacanie słownictwa, poznawanie, utrwalanie pojęć związanych z morzem i bezpieczeństwem, zachęcanie do dłuższych swobodnych wypowiedzi. Ćwiczenia językowe.  Kształtowanie sprawności fizycznej, podczas zabaw  ; zabawa „Pływanie żabką” dz. w leżeniu na brzuchu naśladują pływanie zabawa: „Wspinaczka” – dz. maszerują w miejscu z wysoko uniesionymi kolanami – uderzają lekko prawą dłonią w lewe kolano i lewą dłonią w prawe kolano.  

                                                              Język angielski:

1.         Wprowadzenie słownictwa z wykorzystaniem kart obrazkowych.

2.         Piosenka „In the summer” wraz z pokazywaniem.

3.         Zabawa „Tic-tac-toe” z wykorzystaniem kart obrazkowych i taśmy klejącej.

Czwartek  -    Bezpiecznie na wakacjach.                                                                                                   

Wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas wakacji,- rozwijanie pamięci i uwagi.  Doskonalenie spostrzegawczości, pamięci wzrokowej i wyobraźni podczas tworzenia pracy plastycznej, rozwijanie poczucia piękna i estetyki.   

Piątek -   Bądźmy bezpieczni                                                                                                                

Kształcenie postawy odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo. Rozwijanie sprawności manualnych poprzez wykonanie pracy plastycznej.                                                                                                         

Zabawy ruchowe : zabawa: „Wspinaczka” – dz. maszerują w miejscu z wysoko uniesionymi kolanami – uderzają lekko prawą dłonią w lewe kolano i lewą dłonią w prawe kolano;  zabawa: „Pływanie żabką” dz. w leżeniu na brzuchu naśladują pływanie .

Język angielski

1.         Utrwalenie słownictwa w zabawach z kartami obrazkowymi.

2.         Przypomnienie piosenki „In the summer” wraz z pokazywaniem.

3.         Wykonanie rysunku „At the Beach” – na plaży.                                                                                                                                                                                                                                   

 

Moje zmysły

 

Temat: Jak cię widzą, tak cię piszą

 

1.      Rozwijanie ekspresji słownej w temacie: „Co jest ładne, a co brzydkie?“ z wykorzystaniem obrazków.

2.      Opowiadanie A. Świrszczyńskiej „Brzydka sówka” wraz z rozmowa kierowana na jego temat.

3.      Zestaw zabaw ruchowych- „Zanurzamy się“ – zabawa ruchowa z elementem skoku;  „Latające sówki“ – zabawa orientacyjno – porządkowa doskonaląca reakcję na sygnały słuchowe.

 

Temat: Słucham świata dookoła

 

1.      Wykonanie pracy plastycznej „Hałas miasta” – zapoznanie z techniką kolażu.

2.      Osłuchanie z piosenką „Pięć zmysłów” wraz z improwizacja ruchową z wykorzystaniem apaszki.

 

Temat: Co widzę?

 

1.      Wiersz „Okulary” wraz z rozmową na temat tego, jak ważny jest zmysł wzroku.

2.      Zestaw zabaw ruchowych- „Zanurzamy się“ – zabawa ruchowa z elementem skoku; „Latające sówki“ – zabawa orientacyjno – porządkowa doskonaląca reakcję na sygnały słuchowe.

 

Temat: Czego mogę dotknąć?

1.      „Magiczny worek” – rozpoznawanie obiektów po dotyku oraz przeliczanie ich.

2.      Utrwalenie piosenki „Pięć zmysłów“ z wykorzystaniem marakasów.

 

Temat: Węch i smak

 

1.      Wykonanie pracy plastycznej „Coś kwaśnego, coś słodkiego” techniką malowania farbami.

2.      Rozpoznawanie produktów spożywchych poprzez węch i smak.

3.      Zestaw zabaw ruchowych- „Zanurzamy się“ – zabawa ruchowa z elementem skoku; „Latające sówki“ – zabawa orientacyjno – porządkowa doskonaląca reakcję na sygnały słuchowe.

 

Język angielski: Wprowadzenie słownictwa związanego ze zmysłami  w zabawach.

Temat kompleksowy ; Wakacyjne podróże                                                                                                                       

Poniedziałek - Poznajemy pojazdy  .                                                                                                                     Rozwijanie umiejętności prawidłowego nazywania pojazdów .Wzbogacanie słownictwa dzieci o nowe słowa „Co pływa, lata i jeździ?”  . Rozwijanie sprawności fizycznej ; zabawy „Poruszamy się na wiele sposobów“ – zabawa naśladowcza do piosenki, utrwalanie podstawowych ustawień;  „Na ognisko“ – zabawa zręcznościowa z elementem skłonu.

Wtorek - Na plaży jest fajnie .                                                                                                            „Wakacyjny rysunek” –  rozwijanie  wyobraźni twórczej  i  sprawności manualnych. Osłuchanie z piosenką  „Uf! Jakże gorąco!    

                                                                                                                                                                                      Środa - Miło spędzam czas.                                                                                                                              Opowiadanie „Wakacyjna przygoda” A. Borowieckiej z użyciem obrazków okazją do budowania swobodnych wypowiedzi na temat wysłuchanego tekstu. Zabawy  ruchowe „Poruszamy się na wiele sposobów“ – zabawa naśladowcza do piosenki, utrwalanie podstawowych ustawień;  „Na ognisko“ – zabawa zręcznościowa z elementem skłonu.                                                                                                    Język angielski Powtarzanie  słownictwa związanego ze zwierzętami morskimi w zabawie „I’m a little crab” „Sea shells” – zabawa językowa doskonaląca percepcję wzrokową. Piosenka „Baby shark“ wraz z tańcem.   

                                                                                                                                                                                               Piątek - Wakacyjne marzenia.                                                                                                                            Wykonanie pracy przestrzennej „Balon” z wykorzystaniem balonu, kubeczka po jogurcie, słomek oraz papieru kolorowego. Zestawy ruchowe - „Poruszamy się na wiele sposobów“ – zabawa naśladowcza do piosenki, utrwalanie podstawowych ustawień; „Na ognisko“ – zabawa zręcznościowa z elementem skłonu.                                                                                                                                                                     Język angielski Przypomnienie słownictwa związanego ze zwierzętami morskimi z użyciem kart obrazkowych .Utrwalenie piosenki „Baby shark”„Missing crabs” – zabawa doskonaląca nazywanie zwierząt oraz percepcję wzrokową

 

Tydzień 04.06.20

 

Wszystkie dzieci nasze są.

1.      Dzieci świata   

·         "Dzieci świata" – wypowiedzi w oparciu o wiersz – wdrażanie do poprawnego formułowania wypowiedzi; rozumienie, że wszystkie dzieci mają takie  same prawa.

·         "Pyszny cukierek"– gimnastyka buzi i języka; zabawa ćwicząca aparat mowy.                                                          

·         Zestaw zabaw ruchowych:  zabawa ruchowa: "Guzikowa  sztafeta" – zabawa z elementem rywalizacji; zabawa ruchowa: "Chodzimy po kamieniach" – zabawa z elementem równowagi

 

2.      Kolorowe dzieci.

·         Żółty i …czerwony - swobodna ekspresja plastyczna - zabawa

·         rozwijająca koordynację wzrokowo – ruchową i sprawność manualną ; praca w grupach.

·         Zabawa muzyczno- ruchowa do piosenki M. Jeżowskiej „Kolorowe dzieci” z użyciem kolorowych wstążek .

·         Spacer w okolice ogródków działkowych obserwacja dojrzewających owoców i  wschodzących warzyw.

 

3. Dzieci to my.

·         Co dzieci kochają? - wypowiedzi dzieci na podstawie wiersza Anny Bayer ;ćwiczenia słownikowe, rozwijanie wyobraźni oraz pamięci  tworzenie pełnych zdań, przejawianie oznak: życzliwości, dobroci, koleżeństwa wobec innych dzieci.                                      

·         Zestaw zabaw ruchowych: zabawa ruchowa: "Guzikowa  sztafeta" – zabawa z elementem rywalizacji; "W przód i w tył "– zabawa ruchowa z elementem marszu . 

 

4.      Kwiaty dla dzieci .

·         Ile kwiatów zakwitło? – zabawa dydaktyczna - kształtująca umiejętności  odejmowania  na konkretach   i posługiwania się liczebnikami głównymi.

·         Piosenka " Jesteśmy dziećmi "- kształcenie predyspozycji muzycznych.

·         Spacer w okolicach domu  -podziwianie przyrody.

 

5.      Nasze zabawy.

·         " Wiatraczki" – przestrzenna praca plastyczna z gazety , ozdabianie papierowych wiatraczków, obserwowanie kierunku, siły wiatru, zachęcanie do zabaw z wiatrem.                                                        

·         Zestaw zabaw ruchowych: "W przód i w tył "– zabawa ruchowa z elementem marszu; zabawa ruchowa: "Wiatr, wietrzyk, wiaterek" z wykorzystaniem skakanek.

Język angielski: Wprowadzenie i utrwalenie słownictwa związanego z placem zabaw w zabawach z kartami obrazkowymi.

Nasze grupy