Każdego roku, w maju, nasze przedszkole organizuje dla dzieci Dzień Sportu” w ogrodzie przedszkolnym. Każde dziecko miało okazję sprawdzić swoje siły i umiejętności w różnych dyscyplinach sportowych oraz w zabawach ruchowych. Celem „Dnia Sportu” było integrowanie grup przedszkolnych, kształtowanie zachowań prozdrowotnych, propagowanie bezpiecznych zabaw na powietrzu, zachęcanie dzieci do aktywności ruchowej, ćwiczenie sprawności działania i komunikowania się w grupie, wzbogacanie przeżyć poprzez szlachetne współzawodnictwo, nabywanie wiary we własne siły i możliwości oraz hartowanie ciała i emocji każdego dziecka. Poszczególna grupa przedszkolaków przygotowała transparent z hasłem o tematyce sportowej, które trzeba było zaprezentować podczas przemarszu w rytm muzyki. Wszystkie dzieci złożyły ślubowanie Małego Sportowca. Na początek rozgrzewką dla wszystkich uczestników był wspólny aerobik. Ilość konkurencji sportowych podzielono ze względu na wiek dzieci: młodsze musiały pokonać 5 konkurencji, starsze - 10. Dzieci brały udział w następujących konkurencjach sportowych: 1.Bieg z przeplataniem szarfy na czas. 2.Rzut woreczkami do celu – obręczy. 3. Slalom z woreczkiem „na tacy” na czas. 4. Przejście w tunelu (czołganie się). 5. Piłka podawana górą (cała drużyna). 6. Piłka podawana dołem – tunel z nóg dzieci. 7.Bieg z przeszkodami. 8.Przejście po ławeczce szweckiej – ćwiczenia równoważne. 9.Celowanie poprzez kopnięcie piłką do bramki. 10.Rzucanie piłką do kosza.

Podczas realizacji zabaw sportowych panowała atmosfera radości oraz zdrowej i uczciwej rywalizacji – „fair play”. Na zakończenie imprezy sportowej wszystkie dzieci miały okazję wykonać różne elementy aerobiku z wykorzystaniem wesołej i znanej im muzyki. Miłym akcentem zakończenia „Dnia Sportu” były dyplomy, medale i słodki poczęstunek dla wszystkich dzieci. Wszystkim Przedszkolakom GRATULUJEMY!